Popular news posts

Проект: Зајакнување на капацитетите на едукаторите за образование на далечина со ИКТ алатки

Проект: Зајакнување на капацитетите на едукаторите за образование на далечина со ИКТ алатки

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 30 октомври 2020, 17 часот

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 30 октомври 2020, 10 часот

Continue reading

ДеСо/ Оглас за локални организатори

ДеСо/ Оглас за локални организатори

Continue reading

Webinar: Writing the US application essay , 02.07.2019

Webinar: Writing the US application essay , 02.07.2019

Continue reading