News posts from: Webinars

Webinar: Introduction to EU Project Management; 21.12.2020

Webinar: Introduction to EU Project Management; 21.12.2020; Date: Monday, 21 December 2020; Time: 16h (Skopje time) / 17h (Sofia, Athens time); Language: English

Continue reading

Вебинар: Твоите емоции имаат нешто да ти кажат

Вебинар: Твоите емоции имаат нешто да ти кажат, 19 Декември 2020, 19 часот

Continue reading

Webinar: Introduction to EU Project Management; 18.12.2020

Webinar: Introduction to EU Project Management; Date: Friday, 18 December 2020; Time: 16h (Skopje time) / 17h (Sofia, Athens time); Language: English

Continue reading

Webinar: Introduction to EU Project Management; 17.12.2020

Webinar: Introduction to EU Project Management; Date: Thursday, 17 December 2020; Time: 16h (Skopje time) / 17h (Sofia, Athens time); Language: English

Continue reading

Вебинар: Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams

Вебинар: Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams, 22 Декември 2020, 17 часот

Continue reading