News posts from: Webinars

Webinar - Digital Activism: Advantages and Tools, 26.08.2021, 12:00h

Webinar - Digital Activism: Advantages and Tools; 26.08.2021, 12:00h (Belgrade, Podgorica, Sarajevo, Prishtina, Skopje time)

Continue reading

Вебинар/ Дигитален активизам: придобивки и алатки, 14 јули 2021

Вебинар/ Дигитален активизам: придобивки и алатки. - 14 јули 2021, три бесплатни сесии. Почеток од: 11ч, 13ч, и 15ч.

Continue reading

Вебинар/ Дигитален активизам: придобивки и алатки, 9 јули 2021

Вебинар/ Дигитален активизам: придобивки и алаткиПеток, 9 јули/ три бесплатни сесии. Почеток од: 11ч, 13ч, и 15ч.

Continue reading

Вебинар/ Дигитален активизам: придобивки и алатки, 6 јули 2021

Вебинар/ Дигитален активизам: придобивки и алатки, 6 јули 2021, три бесплатни сесии. Почеток од: 11ч, 13ч, и 15ч.

Continue reading

Вебинар: Фишинг напади и како да се заштитите

Вебинар: Фишинг напади и како да се заштитите, 25 Декември 2020-10 часот

Continue reading