Вебинар: Како да станете Game Developer?

Кога зборуваме за Game Development мислиме на процесот на креирање и развој на компјутерски игри. Овој процес започнува со самата идеа или концепт па се до QA и фазата на тестирање по што играта е спремна за масовно користење. Денешните игри се толку развиени што позади нив стојат огромни тимови на луѓе. Тие луѓе се програмери, сценаристи, дизајнери, аниматори, дизајнери на звук, проектни менаџери и продуценти. На овој вебинар ќе дознаеш се во врска со Game Development и како денешните игри стануваат 9тата уметност!
Датум: 21.12.2020
Време: 19 часот 
На овој вебинар ќе поминеме:
Запознавање со основните поими кои се користат во индустријата
Кратка презентација на Blender 3D
Процес на креирање на асети, моделирање, текстурирање, анимација
Кратка презентација на Substance Designer и Substance Painter
Основи на PBR (physically based rendering), PBS texture authoring, real time graphics
Кратка презентација на Unreal Engine 4

За повеќе информации кликнете тука.