News posts from: Webinars

Вебинар: Безбедна комуникација по е-пошта

Вебинар: Безбедна комуникација по е-пошта, 01 Декември 2020, 10 часот

Continue reading

Webinar: Shfrytëzimi i veglës OneNote këshilla dhe praktika të mira

Webinar: Shfrytëzimi i veglës OneNote këshilla dhe praktika të miraData: 26.11.2020 Ora: 17:00 - 18:00

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 27 ноември 2020; 17 часот

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 25 ноември 2020; 17 часот

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 24 ноември 2020; 17 часот

Continue reading