News posts from: Webinars

Вебинар: Вебинар за циркуларна економија – преку редизајн на производите до минимизирање на отпадот и зголемување на профитот

Вебинар: Вебинар за циркуларна економија – преку редизајн на производите до минимизирање на отпадот и зголемување на профитот-26-27 Ноември 2020, 10 часот

Continue reading

Вебинар: Анксиозност - психолошка "епидемија" на современата доба

Вебинар: Анксиозност - психолошка "епидемија" на современата доба , 11 Ноември 2020, 18 часот

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 11 ноември 2020; 17 часот

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 11 ноември 2020, 13 часот

Continue reading

ВЕБИНАР: Совети и добри практики од работата на психолозите во основните училишта

ВЕБИНАР: Совети и добри практики од работата на психолозите во основните училишта, 10 Ноевмрври 2020, 14.30 часот

Continue reading