News posts from: Webinars

Вебинар: Унапредување на наставата

Вебинар: Унапредување на наставата, 22 Декември 2020-18 часот

Continue reading

Вебинар: Развојни нарушувања и третман

Вебинар: Развојни нарушувања и третман, 21 Декември- 18:00 часот

Continue reading

Вебинар: Практични совети и добри практики во користење на Microsoft Teams

Вебинар: Практични совети и добри практики во користење на Microsoft Teams, 10 Декември 2020, 17 часот

Continue reading

Вебинар: (Не) можам, под стрес сум!

Вебинар: (Не) можам, под стрес сум!, 07 Декември 2020, 19 часот

Continue reading

Вебинар: Користење на алатката OneNote, совети и добри практики

Вебинар: Користење на алатката OneNote, совети и добри практики, 02 Декември 2020, 17 часот

Continue reading