News posts from: Webinars

Webinar: Introduction to EU Project Management; 18.12.2020

Webinar: Introduction to EU Project Management; Date: Friday, 18 December 2020; Time: 16h (Skopje time) / 17h (Sofia, Athens time); Language: English

Continue reading

Webinar: Introduction to EU Project Management; 17.12.2020

Webinar: Introduction to EU Project Management; Date: Thursday, 17 December 2020; Time: 16h (Skopje time) / 17h (Sofia, Athens time); Language: English

Continue reading

Вебинар: Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams

Вебинар: Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams, 22 Декември 2020, 17 часот

Continue reading

Вебинар: Како да станете Game Developer?

Вебинар: Како да станете Game Developer? Датум: 21.12.2020 Време: 19 часот

Continue reading

Бесплатна психолошка работилница: Како до внатрешен мир после бура

Бесплатна психолошка работилница: Како до внатрешен мир после бура, 16 Декември 2020, 19 часот

Continue reading