News posts from: Webinars

Вебинар: Како да станете Game Developer?

Вебинар: Како да станете Game Developer? Датум: 21.12.2020 Време: 19 часот

Continue reading

Вебинар: Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams

Вебинар: Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams, 22 Декември 2020, 17 часот

Continue reading

Бесплатна психолошка работилница: Како до внатрешен мир после бура

Бесплатна психолошка работилница: Како до внатрешен мир после бура, 16 Декември 2020, 19 часот

Continue reading

Вебинар: Унапредување на наставата

Вебинар: Унапредување на наставата, 22 Декември 2020-18 часот

Continue reading

Вебинар: Развојни нарушувања и третман

Вебинар: Развојни нарушувања и третман, 21 Декември- 18:00 часот

Continue reading