News posts from: Webinars

Vebinar: Kako mladi mogu koristiti aktivne mere zapošljavanja?

Vebinar: Kako mladi mogu koristiti aktivne mere zapošljavanja?

Continue reading

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: praktikantstvo

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: praktikantstvo

Continue reading

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: subvencionisano zapošljavanje

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: subvencionisano zapošljavanje

Continue reading

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: razvijanje veština

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: razvijanje veština

Continue reading

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: podrška samozapošljavanju

Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: podrška samozapošljavanju8 februar 2019, 15h

Continue reading