News posts from: News

Институт за комуникациски студии: „Еднаква моќ за жените. Како да ја промениме состојбата?“

На оваа веб-конференција за родова еднаквост ќе ги покриеме следните две теми: - Како родовата еднаквост го подобрува процесот на одлучување и резултатите? - Како е во организациите во Европа?

Continue reading

Si mund të të ndihmojë mësimi online për të qenë i suksesshëm në një intervistë pune?

Intervista për punë është një fazë e rëndësishme në procesin e aplikimit për punë, ku ju duhet prezantuar veten si kandidat kompetent dhe i sigurt ne vete për pozicionin.

Continue reading

Getting the Most Out of the Breakout Room Tool in Educational Webinars

Breakout Rooms represent a very useful tool in organization of engaging webinars with a larger number of participants.

Continue reading

Alfa Vita/ Παρακολουθήστε ΔΩΡΕΑΝ εξ αποστάσεως σεμινάρια ελληνικών Πανεπιστημίων - Αφορούν και εκπαιδευτικούς

Τα διαδικτυακά σεμινάρια και γενικότερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αρχίζει και διαδίδεται ολοένα και περισσότερο στην χώρα μας, ικανοποιόντας τις διερυμένες ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη και τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις δυνατότητες που παρέχει.

Continue reading

Efektivna upotreba alatke Anketa u vebinaru

Anketa, kao vebinar alatka, predstavlja odličnu strategiju za zadržavanje pažnje publike u toku vebinar sesije, da naučimo više o njoj i da vebinar pretvorimo u jedno ispunjeno iskustvo.

Continue reading