News posts from: News

Онлайн обучение. Плюсове и минуси

Онлайн обучение. Плюсове и минуси

Continue reading

Традиционално образование наспроти образование на далечина

Традиционално образование наспроти образование на далечина

Continue reading

How to Host a Successful Webinar [Comprehensive Guide]

How to Host a Successful Webinar [Comprehensive Guide]

Continue reading

How ​to​ ​Create a​ ​Webinar from Scratch in 10 Simple Steps

How ​to​ ​Create a​ ​Webinar from Scratch in 10 Simple Steps

Continue reading

Какво трябва да правят преподавателя и модератора на Вашия уебинар?

Какво трябва да правят преподавателя и модератора на Вашия уебинар?

Continue reading