News posts from: News

What Is a Webinar (Definition)? +How Does It Work?

What Is a Webinar (Definition)? +How Does It Work?

Continue reading

20 Best Webinar Software (Ultimate Guide for 2021)

20 Best Webinar Software (Ultimate Guide for 2021)

Continue reading

Проект: Зајакнување на капацитетите на едукаторите за образование на далечина со ИКТ алатки

Проект: Зајакнување на капацитетите на едукаторите за образование на далечина со ИКТ алатки

Continue reading

Базови функционалности, които трябва да притежава софтуер за уебинар

Базови функционалности, които трябва да притежава софтуер за уебинар

Continue reading

Webinars και Online μαθήματα: Αυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα διαδικτυακών σεμιναρίων

Webinars και Online μαθήματα: Αυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα διαδικτυακών σεμιναρίων

Continue reading