News posts from: News

Huffington Post/ 20 Ways to Enjoy Free Online Learning and Classes: MOOCs and More

Like free online learning services, massive open online courses (MOOCs) are among the hottest new trends sweeping schools, colleges and education today.

Continue reading

Përdorimi efektiv i një sondazhi uebinarik

Sondazhi është një mjet i shkëlqyer për të mësuar më shumë rreth audiencës sonë.

Continue reading

Институт за комуникациски студии: „Еднаква моќ за жените. Како да ја промениме состојбата?“

На оваа веб-конференција за родова еднаквост ќе ги покриеме следните две теми: - Како родовата еднаквост го подобрува процесот на одлучување и резултатите? - Како е во организациите во Европа?

Continue reading

Si mund të të ndihmojë mësimi online për të qenë i suksesshëm në një intervistë pune?

Intervista për punë është një fazë e rëndësishme në procesin e aplikimit për punë, ku ju duhet prezantuar veten si kandidat kompetent dhe i sigurt ne vete për pozicionin.

Continue reading

Getting the Most Out of the Breakout Room Tool in Educational Webinars

Breakout Rooms represent a very useful tool in organization of engaging webinars with a larger number of participants.

Continue reading