News posts from: News

Одржани вебинари на тема “Менаџирање на ЕУ проекти“

Во рамки на проектот "Промовирање на неформалното образование на младите во Jугоисточна Европа преку вебинари", поддржан од програмата Еразмус+ на Европската комисија, ДеСо одржа два нови вебинари.

Continue reading

Сервисная программа для онлайн-презентаций

Сервисная программа для онлайн-презентаций

Continue reading

What is a webinar? Everything you need to know!

What is a webinar? Everything you need to know!

Continue reading

Что такое вебинар и как его использовать?

Что такое вебинар и как его использовать?

Continue reading

Create Your First Webinar

Create Your First Webinar

Continue reading