All news posts

Одржани вебинари на тема “Менаџирање на ЕУ проекти“

Во рамки на проектот "Промовирање на неформалното образование на младите во Jугоисточна Европа преку вебинари", поддржан од програмата Еразмус+ на Европската комисија, ДеСо одржа два нови вебинари.

Continue reading

Webinar: Management of EU projects

Webinar: Management of EU projects; Date: Thursday, 28th November 2019; Time: 14h (Skopje time) / 15h (Sofia,Athens time); Language: English

Continue reading

Webinar: Management of EU projects

Webinar: Management of EU projects; Date: Thursday, 28th November 2019; Time: 12h (Skopje time) / 13h (Sofia,Athens time); Language: English

Continue reading

Вебинар: Менаџирање на ЕУ проекти

Менаџирање на ЕУ проекти; Датум и време: 21.11.2019, 14 часот

Continue reading

Вебинар: Менаџирање на ЕУ проекти

Менаџирање на ЕУ проекти; Датум и време: 21.11.2019, 12 часот

Continue reading