All news posts

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 05 ноември 2020; 17 часот

Continue reading

Онлайн обучение. Плюсове и минуси

Онлайн обучение. Плюсове и минуси

Continue reading

Традиционално образование наспроти образование на далечина

Традиционално образование наспроти образование на далечина

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 30 октомври 2020, 17 часот

Continue reading

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава; 30 октомври 2020, 10 часот

Continue reading