All news posts

Вебинар: Како да станеш онлајн претприемач?

Вебинар: Како да станеш онлајн претприемач? 28.05.2020, 12 часот

Continue reading

Вебинар: Предприемачество в новите медии

Вебинар: Предприемачество в новите медии; 23 април 2020; 14 ч.

Continue reading

Вебинар: Електронните спортове - възможности за кариерно развитие и предприемачество

Вебинар: Електронните спортове - възможности за кариерно развитие и предприемачество; 22 април 2020; 14 ч.

Continue reading

Вебинар: Как да се подготвя за онлайн интервю за работа?

Вебинар: Как да се подготвя за онлайн интервю за работа? ; 21 април 2020, 14 ч.

Continue reading

Вебинар: Фалшиви новини, криза и медийна грамотност

Вебинар: Фалшиви новини, криза и медийна грамотност;16 април 2020, 14 ч.

Continue reading