Какво трябва да правят преподавателя и модератора на Вашия уебинар?

Когато организирате уебинар, Вашият екип ще бъде натоварен с отговорната задача не само да проведе събитието, но и да помогне да участниците в него да получат пълноценно преживяване.
За целта, един или двама души от Вашия екип трябва да могат да изпълняват ролите на преподавател и модератор.

Какви са основните задължения на преподавателя?
• представяне на презентацията/провеждане на обучението;

• отговаряне на въпросите на участниците в уебинара;

• употреба на методи, които ще ангажират вниманието на участниците в уебинара и ще ги накарат да вземат активно участие.

Кои са основните задължения на модератора?
• представяне на хората, които организират уебинара;

• представяне на основните функционалности на използвания софтуер, за да могат участниците да го използват ефективно;

• поздравяване на участниците в уебинара;

• управление на комуникацията в чат системата на уебинара

За повече информация щракнете тук.