Vebinar: Kako podstaći skrivene potencijale učenika

Teme vebinara:

  • Zašto učenici imaju sve više problema sa koncentracijom i pažnjom
  • Neurofiziologija učenja
  • Asocijativno učenje vs reproduktivno učenje
  • Kako pokrenuti skrivene potencijale za učenje

Opis dela predavanja:

U poslovima budućnosti, nove tehnologije će biti od presudne važnosti i jasno je da sadašnje generacije moraju njima da ovladaju, ali moraju da uče i kako ih koristiti, kada nove tehnologije postaju štetne, kako razviti funkcionalno razmišljanje, kako učiti, kako povezivati informacije, šta znači neuropedagogija, kako roditelji mogu usporiti i oštetiti razvoj dece, iako veruju da to rade iz najbolje namere, kako ga mogu stimulisati, kako razvijati divergentno razmišljanje i kreativnost.

Za više informacije kliknite tu.