Одржани вебинари на тема “Менаџирање на ЕУ проекти“

Во рамки на проектот "Промовирање на неформалното образование на младите во Jугоисточна Европа преку вебинари", поддржан од програмата Еразмус+ на Европската комисија, ДеСо одржа два нови вебинари.

Истите ја опфатија темата „Менаџирање на ЕУ проекти“.


Следните два вебинари се закажани за 28 ноември 2019 година.

Повеќе информации за следните вебинари можете да најдете овде.