Vebinar: Kako mladi mogu koristiti aktivne mere zapošljavanja?

Tema: Kako mladi mogu koristiti aktivne mere zapošljavanja?

Pocetak: 15:00h, 21 februar 2019

Trajanje: 60 minuta
Sadržaji:
  • Mladi kao ciljna grupa aktivnih mera zaposljavanja
  • Uslovi i kriterijumi za potencijalne korisnike
  • Kako mladi mogu postati korisnici aktivnih mera zapošljavanja
Uputstva za ucesnike
  • Potrebna je sledeća oprema: računar sa kamerom, mikrofonom i slušalicama. Preporučuje se da učesnici provere svoju opremu pre početka vebinara.
  • Potreban je dobar, stabilan internet.
  • Preporučuje se da učesnici koriste kvalitetne slušalice (slušalice + mikrofon) za bolji kvalitet komunikacije.
  • Preporučuje se da učesnici provere svoju opremu (audio-govor i slušanje) pre početka vebinara.
  • Preporučuje se učesnicima da prate vebinar iz dobro osvetljene prostorije (orijentacija prema izvoru svetlosti) kako bi se bolje komuniciralo sa ostalim učesnicima.
  • Poželjno je da se učesnici pridruže sesiji 10-15 minuta pre početka predavanja, kako bi proverili kvalitet zvuka i videa.

Ukoliko želite da naučite nešto više o tome, prijavite se na angelina.mickoska@deso.mk.