Vebinar: Aktivne mere zapošljavanja: praktikantstvo

Tema: Aktivne mere zapošljavanja: praktikantstvo

Pocetak: 13:00h, 21 februar 2019

Trajanje: 60 minuta
Sadržaji:
  • Razvijanje veština potrebnih na tržištu rada kod mladih
  • Praktikanstvo kao mehanizam za razvijanje veština i integraciju na tržištu rada
  • Praktikanstvo kao deo aktivnih mera zapošljavanja
Uputstva za ucesnike
  • Potrebna je sledeća oprema: računar sa kamerom, mikrofonom i slušalicama. Preporučuje se da učesnici provere svoju opremu pre početka vebinara.
  • Potreban je dobar, stabilan internet.
  • Preporučuje se da učesnici koriste kvalitetne slušalice (slušalice + mikrofon) za bolji kvalitet komunikacije.
  • Preporučuje se da učesnici provere svoju opremu (audio-govor i slušanje) pre početka vebinara.
  • Preporučuje se učesnicima da prate vebinar iz dobro osvetljene prostorije (orijentacija prema izvoru svetlosti) kako bi se bolje komuniciralo sa ostalim učesnicima.
  • Poželjno je da se učesnici pridruže sesiji 10-15 minuta pre početka predavanja, kako bi proverili kvalitet zvuka i videa.

Ukoliko želite da naučite nešto više o tome, prijavite se na angelina.mickoska@deso.mk.