British Council: Бесплатни вебинари за наставници


Придружете се на нашата серија интересни вебинари за наставници по англиски јазик.
Опфатени се најразлични теми, од благосостојба на наставниците и инклузивното образование до настава по англиски во државни училишта и континуиран професионален развој за наставници. Нашите вебинари нудат идеи кои ќе ја направат секојдневната настава поквалитетна и за наставниците и за учениците.За повеќе информации кликнете тука