Kako vebinari mogu da pomognu da se savlada jaz u veštinama?Jaz u veštinama danas predstavlja ozbiljan problem na tržištu rada. Potražnja konkretnih veština koja se konstantno menja, rezultira da sadašnje obrazovne institucije kreiraju profesionalce čije veštine se uglavnom zastarele pri završavanju studija. U tom pogledu, razvijene zemlje ulažu napore za formiranje otvorenih I motivirajućih sredina za doživotno učenje. Postoji velika verovatnoća da će učenje, razvoj veština ili usvajanje novih veština, pratiti generacije koji ulaze na tržištu rada do njihovog penzionisanja. Na koji način bi mogli da se osiguramo da možemo držimo korak sa zahtevima novih veština? Neformalno obrazovanje, naročito učenje na daljinu, kreiraju uslove koji omogućavaju da se obrazujemo iz naših domova, u vreme I sa tempom koji našem rasporedu odgovara kao I napredak u učenju. Poslednje inovacije u učenju na daljinu, takođe nam pružaju mogućnost da se uključimo u proces učenja koji sadrže sve elemente tradicionalnog obrazovanja.

                Vebinari predstavljaju posebnu IKT alatku koja u sebi uključuje sve prednosti susreta lice-u-lice, susreti u on-line sredini. Učešće u vebinaru znači, da možete da komunicirate uživo sa ekspertima/edukatorima, da se uključite u kolaborativno učenje preko različitih vebinar alatki koje podstiču interakciju I saradnju, kao I u pravoj učionici. Učenje preko vebinara je aktivno I motivirajuće. Pruža takvu mogućnost da se uči u vremenu i mestu koje je vama najpogodnije I da učimo od eksperata koji mogu da se nalaze na drugoj strani sveta. U toku trajanja vebinara, vi možete da sarađujete I da interaktivno učite u zajedničkoj on-line sredini.

Ukoliko želite da naučite nešto više o tome, kako da učite nove veštine on-line, prijavite se za vebinar koji se organizuje u okviru Prowebsee Project.