Как уебинарите могат да допринесат за намаляване на дефицитите в уменията?


Пропуските в уменията са сериозен проблем на пазара на труда днес. С непрекъснато променящото се търсене на специфични умения днес образователните институции създават професионалисти, чиито умения са почти остарели в края на обучението им. По тази причина развитите страни полагат сериозни усилия за създаване на отворена и мотивираща среда за учене през целия живот. Съществува голяма вероятност ученето, повишаването на уменията или преквалификацията да съпътстват поколенията, които навлизат на пазара на труда днес, до пенсионирането им. Как да гарантираме, че можем да се придържаме към изискванията за нови умения? Неформалното образование, особено дистанционното обучение, създадоха условия, които ни позволяват да се доусъвършенстваме чрез учене от дома си, във времето и със скоростта, които отговарят на нашия график и темпо на учене. Последните постижения в онлайн обучението ни дават възможност да се включваме в обучения, които имат всички характеристики на традиционната учебна класна стая.
Уебинарите представляват специфичен инструмент на информационните и комуникационни технологии, който може да привнесе всички предимства на срещите лице-в-лице в онлайн средата. Участието в уебинар означава, че можете да общувате на живо с експерти/преподаватели, да се включите в съвместно обучение чрез различни инструменти за уебинари, които стимулират взаимодействието и сътрудничеството на истинската класна стая. По този начин онлайн ученето е ангажиращо и мотивиращо. Тя дава възможност да се учите в най-удобното за вас време и място, и да се учите от експерти, които може да са и в другия край на света. По време на уебинара си сътрудничите и се учите интерактивно в съвместно онлайн пространство.
Ако искате да научите повече за начините, по които можете да придобиете нови умения онлайн, запишете се в някой от уебинарите, организирани в рамките на проекта Prowebsee.