Как онлайн обучението може да ни помогне да се справяме по-добре на интервюта за работа?Интервюто е ключов момент от процесът по кандидатстване за работа, в който трябва да се представим като уверен и компетентен кандидат за позицията. Много често човекът, който в крайна сметка получава работата, не е най-образованият или най-опитният, а е този, които убедително е демонстрирал самоувереност по отношение на компетенциите и опита си, и който най-убедително ги е свързал с изискванията за конкретната позиция. Много млади хора се чувстват несигурни и притеснени по време на интервю за работа, което понякога им пречи да покажат и обяснят защо са подходящи за конкретното място.

Подготовката за интервю, различните аспекти на общуване със заобикалящата ни среда (вербално и невербално – поза, облекло, жестове и имитации), са широко изследвани от социални учени и днес имаме различни курсове, които могат да ни помогнат за подобряване на комуникационните ни умения и уменията ни за себепредставяне. Много от тези възможности са достъпни чрез онлайн обучения. Въпреки че има онлайн видеоклипове, които можем да използваме, напоследък, с развитието на образователните уебинари, се отваря една нова и много ефективна обучителна възможност.

Уебинарите ни дават възможност да се включите в комуникация на живо с експерт/преподавател, който може да ни даде персонализирани насоки в процеса на надграждане на уменията ни. Те също така предоставят възможност да се срещаме и обменяме опит с други млади хора, изпитващи трудности при интервюта за работа. Уебинарите са страхотни и защото можем да практикуваме пред ментора си и да получим обратна връзка относно това кои аспекти от представянето ни трябва да се подобрят.

Ако искате да научите повече за начините, по които можете да подобрите представянето си в интервю за работа, се регистрирайте за участие в някой от уебинарите, организирани в рамките на проекта Prowebsee.