social image
 • Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

  Датум: 25 ноември 2020
  Почеток: 17 часот

 • Вебинар: Вовед во онлајн настава – реализација на онлајн часови и насоки за ефективна настава

  Датум: 27 номеври 2020
  Почеток: 17 часот

 • Одржани вебинари на тема “Менаџирање на ЕУ проекти“

  Во рамки на проектот "Промовирање на неформалното образование на младите во Jугоисточна Европа преку вебинари", ДеСо одржа два нови вебинари.